11 feb 2020

100 miljoen euro voor Hasselts klimaatactieplan

Stad Hasselt ondertekende in 2018 het Convenant of Mayors waarbij ze zich engageerde om de CO2-uitstoot tegen 2030 te verminderen met 40% ten opzicht van 2011. Wetenschappers zijn het er ondertussen over eens.  De klimaatverandering is een feit en zal de volgende decennia een grote invloed hebben op onze manier van leven en van werken.  Toch moeten we blijven inzetten op het terugdringen van de CO2-uitstoot, want voorkomen is niet alleen beter, maar in dit geval ook goedkoper dan genezen.” zegt Schepen van Klimaat Joost Venken

De maatregelen rond het beperken van de CO2-emissie, beschreven in het Hasseltse klimaatactieplan, moeten een besparing realiseren van minstens 164.504 ton CO2 (40% van de totale CO2-uitstoot in 2011) om de vooropgestelde ambitie van minstens 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030 te behalen. Vandaag situeren de grootste emissies in Hasselt zich op vervoer (35,1%), de huishoudens (31,2%) en de tertiaire sector (21,7%).


Schepen Joost Venken: “Bij de opmaak van het plan werd al snel duidelijk dat de impact van de klimaatverandering wel heel erg breed is.  Klimaat gaat over hoe we onze beschikbare ruimte ordenen, over gezondheidszorg en de impact op jonge kinderen en senioren. Klimaat gaat over energieverbruik bij de huishoudens en de industrie, over de manier waarop we ons verplaatsen. Iedere dienst van de stad is ergens wel betrokken in het klimaatvraagstuk.

Mitigatiebeleid

We zetten in op het samenspel tussen energiebesparing, hernieuwbare energie en op energie-efficiëntie.

Voor het mitigatiebeleid (voorkomen van de klimaatopwarming) zetten we in op het samenspel tussen energiebesparing, hernieuwbare energie en op energie-efficiëntie. Hiervoor zijn er 67 acties opgenomen in het klimaatplan.

“De volgende tien jaar wilt Hasselt haar inwoners nog intensiever begeleiden om hun woningen energiezuiniger te maken. We focussen op het verminderen van het huishoudelijke verwarmingsverbruik en op het besparen van energie bij rechtspersonen. Het ultieme einddoel is een fossielvrije samenleving in 2050. Energieneutrale woningen moeten de norm worden. We merken dat goede voorbeeldcases het meeste effect hebben om inwoners te overtuigen om de stap naar energierenovatie te zetten.

Naast het individuele aspect, zetten we ook in op een collectieve aanpak: Energieopwekking willen we terug in handen van de burger geven. Voor onze eigen gebouwen sluiten we energieprestatiecontracten af en geven we de Hasselaar de mogelijkheid om mee te investeren.
We zetten ook in op de ontwikkeling van warmtenetten. Werken met één centrale stookplaats op basis van groene energie is veel efficiënter dan een ieder-voor-zich-systeem.
Voor energieopwekking is er nog veel plaats op onze daken.  In Hasselt wordt nog maar 5,5 % van het zonnepotentieel van de daken benut (2018). Zonnepanelen plaatsen is terug rendabel.

Een grote hap uit het budget gaat naar mobiliteit. De uitstoot van wagens heeft een heel groot aandeel in de totale CO2-uitstoot en dus ook op de klimaatopwarming. In het klimaatactieplan tot 2030 voorzien we een recordbedrag van 37 miljoen euro voor betere mobiliteit waarbij we de focus leggen op betere fietsvoorzieningen, deelmobiliteit, openbaar vervoer.

Adaptatiebeleid

Een volwassen boom heeft het koelend vermogen van 5 airco’s

De gevolgen van de klimaatopwarming laten zich nu al voelen.
Een centrumstad als Hasselt is het effect op gezondheid (ouderen en kinderen),natuur en milieu (waterbeschikbaarheid, brandgevaar) en gebouwen (overstroming ten gevolge van hevige regen) het gevoeligst.  Heel specifiek voor verstedelijkt gebied zijn er de hittestressdagen die gaan toenemen. Volgens prognoses gaan we  van gemiddeld een vijftal hittestressdagen naar dertien hittestressdagen in 2030, en eenentwintig hittestressdagen per jaar in 2050. Het hitte-eilandeffect beperkt zich niet tot enkel de binnenstad Ook de omliggende kernen, zoals Kermt, Kuringen en Banneuxwijk zullen de klimaatopwarming echt wel voelen.

We moeten er voor zorgen dat de Hasselaar aangenaam kan blijven wonen in zijn stad.  We vergroenen daarom de stad door in te zetten op een groen en blauw netwerk tot in de kern. Dat doen we aan de hand van een ambitieus bomenplan, want een volwassen boom heeft het koelend vermogen van 5 airco’s. “ zegt schepen Joost Venken.

Met meer dan 100 miljoen euro aan klimaatmaatregelen neemt Hasselt zijn leiderspositie op. Wij geven alvast het goede voorbeeld. Samen met burgers, ondernemers, kennisinstellingen en middenveld slaan we de handen in elkaar.

Lees hier het volledige klimaatplan van Stad Hasselt

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren