06 mei 2015

Hasselt krijgt eerste CNG-tankstation in Limburg

** Deze speech werd gehouden naar aanleiding van de opening van het eerste CNG-tankstation in Limburg. Hasselt kreeg de eer. **

Geachte aanwezigen, Ik was erg enthousiast toen ik vernam dat er in Hasselt een CNG-tankstation kwam. De techniek werkt en is aanzienlijk beter voor het milieu dan andere bekende brandstoffen.

GROENE MOBILITEIT

Maar in feite sta ik hier als groene schepen toch maar mooi het verkeer met de wagen te promoten. Kan dat wel? Ik heb het me afgevraagd en ben even te rade gegaan bij mijn Bijbel, het partijprogramma van Groen.

Lees ik daar in de inleiding op het hoofdstuk Mobiliteit toch wel het volgende: "Dorpen en steden met een hoge levenskwaliteit. Meer verkeersveiligheid. Minder fijn stof en CO2. Minder tijdverlies in files. Daar staat een groen mobiliteitsbeleid voor. Groen wil werk maken van alternatieven voor de auto: aangename en veilige routes voor fietsers en voetgangers, een goed werkend openbaar vervoer en een doordacht ruimtelijk beleid waarmee je nabijheid creëert en veel verplaatsingskilometers en -tijd spaart."

SCHONERE VOERTUIGEN

Superieure ideeën, dat spreekt ;-)). Maar in het vooruitzicht van de opening van vandaag brak het angstzweet me toch wel even uit ? De Verlossing kwam uit de laatste zin van de inleiding: "Daarnaast zetten we ook in op schonere voertuigen" luidt het daar. Oef! Maar er staat nog meer: gezinnen en ondernemingen die resoluut kiezen voor minder vervuilende voertuigen moeten beloond worden. Wie de tijd neemt om het te lezen ? en groenen schrijven, ik geef het toe, lange programma's ? merkt dat de geesten rijp zijn om elkaar te vinden.

BETER DAN BIOBRANDSTOFFEN

Want minder vervuilend zijn voertuigen op CNG zeker, dat is u al duidelijk gemaakt door de spreker voor mij. En hoewel het een fossiele - en dus eindige - brandstof betreft, is deze nog altijd ruimschoots te verkiezen boven de andere, meer gangbare.

Meer nog: CNG haalt het ook moeiteloos van de zgn. 'biobrandstoffen', die het label 'bio' eigenlijk niet waardig zijn. Met biobrandstoffen stop je immers letterlijk voedsel in je tank. Landbouwgewassen worden hier gebruikt om er brandstof van te maken. Dat leidt niet alleen tot een verschraling in de teelten, maar ook tot tekorten voor de menselijke menselijke consumptie, niet hier, maar in het Zuiden. Daarenboven zijn de traditionele biobrandstoffen niet onschadelijk voor het klimaat, al was het maar omdat ze veelal gepaard gaan met boskap.

CN-WAT?

Het siert DATS 24 en de Colruytgroep dat ze investeren in een netwerk van tankstations waar ook CNG beschikbaar is. 'CN-wat?' is immers de meest gestelde vraag als je het over deze brandstof hebt. De onderneming heeft hier de vicueuze cirkel van de kip en het ei doorbroken. Reden er weinig wagens op CNG rond omdat er geen aanbod was om te tanken of was er geen aanbod om te tanken net omdat er zo weinig CNG-wagens rondreden?

EEN GROENE PLUIM VOOR DATS 24

De Colruytgroep - het dient gezegd - heeft het aangedurfd om mogelijkheden te voorzien voor wagens die - laten we elkaar geen Liesbeth noemen - eigenlijk nog nauwelijks rondrijden en die bovendien iets duurder zijn dan hun conventionele tegenhangers. Het is een groene pluim die hij op zijn hoed mag steken. Proficiat!

DE HASSELTSE VLOOT VERGROENT

Over groen gesproken: als schepen van Stad Hasselt ben ik eigenlijk ook nog maar een groentje, maar de bevoegdheden Milieu en Duurzaamheid heeft Hasselt altijd ernstig genomen.

Ook het eigen wagenpark mag gezien worden. In december 2006 - bijna negen jaar geleden al - werd onze stad daarvoor ook beloond. Ze kreeg een eervolle nominatie bij de verkiezing van de zogenaamde Green Fleet Award. Die prijs wordt uitgereikt aan een bedrijf dat doelbewust milieuvriendelijkheid in het centrum van de vlootpolitiek plaatst.

PIONIEREN

Hasselt heeft altijd stevig ingezet op de fiets voor werkverplaatsingen. Maar ook de evolutie van het gemotoriseerd vervoer werd nauwlettend in de gaten gehouden. Telkens er zich meer duurzame alternatieven aanboden voor de conventionele motoren, werden die in het Hasseltse wagenpark opgenomen. Hasselt doet dit vanuit de pioniersgedachte: iemand moet ermee beginnen en het uittesten, anders geraken we nooit verder. Het is dat wat DATS 24 ook doet met CNG: iemand moet het doen en die eer komt hen toe.

- 20% TEGEN 2020

Voortrekkers en pioniers zijn nodig. En ook hier vinden de rijpe geesten elkaar. Stad Hasselt was immers een van de eersten in Vlaanderen om het Europese Covenant of Mayors te onderschrijven. Daarvoor stellen we een heus klimaatplan op en dat voeren we ook uit. Een van de doelstellingen die de stad zich daarbij heeft gesteld is 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020. Daarvoor is het Hasselts EnergieBedrijf, kortweg HEB, opgericht. Hiermee investeert Hasselt fors in het energiezuinig maken van het eigen patrimonium en proberen we zoveel mogelijk groene stroom en warmte te produceren.

ECOLOGIE & ECONOMIE HAND IN HAND

Bij het verminderen van de CO2-uitstoot zijn klimaatvriendelijke vervoersmodi cruciaal. Een praktijkvoorbeeld is zeker dat van CityDepot. Om de distributie in de stad duurzamer te maken werd deze vzw opgericht vanuit de stad. Inmiddels is CityDepot zich aan het omvormen tot een NV die tal van winkels in het stadscentrum belevert. Het is een mooi voorbeeld van hoe ecologie en economie hand in hand kunnen gaan, toch ook een betrachting van de Colruytgroep. CNG-wagens kunnen ook voor CityDepot een opportuniteit zijn: klimaatvriendelijk, zuinig, stiller dan gewone voertuigen. We hopen als stadsbestuur dat er - en ik spreek nu in algemene termen - relatief snel veel CNG-voertuigen zullen rondrijden. Dankzij dit eerste CNG-station in Hasselt wordt dat alvast mogelijk, waarvoor dank.

DE KOP IS ERAF

Geachte aanwezigen,

Ik ga u niet langer ophouden of het 'gas' voor de voeten van de volgende spreker wegmaaien. In Limburg is de CNG-kop eraf en ik ben blij dat dit in Hasselt is gebeurd.

Ik dank u.

Joost Venken - Hasselt, 6 mei 2015

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren