21 dec 2017

Hasseltse Groene Boulevard wordt veel fietsvriendelijker

Stad Hasselt en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaan verschillende aanpassingswerken uitvoeren aan de Groene Boulevard. Het gemeenschappelijk doel: de fietsveiligheid en het comfort vergroten. Na de aanleg van de eerste fietsstraat in de binnenstad vormt dit project een nieuwe mijlpaal binnen de uitrol van het Hasseltse fietsactieplan.

ELK ONGEVAL EEN TE VEEL

Het vergroten van de fietsveiligheid op de Groene Boulevard stond met stip bovenaan de lijst met te realiseren projecten binnen het Hasseltse fietsactieplan. De stad ontvangt wekelijks reacties hierover van fietsers en er gebeuren jaarlijks ook diverse ongelukken met fietsers op deze Groene Boulevard, gelukkig meestal met lichte stoffelijke schade. Maar elk ongeval is er één te veel. Daarom voert het stadsbestuur dit voorjaar een aantal aanpassingswerken uit. Die zullen een oplossing bieden voor een aantal gekende veiligheidsproblemen voor fietsers.

ONDUIDELIJK

Eigenlijk mag het fietsverkeer aan de buitenzijde van de Groene Boulevard alleen met de stroom van het autoverkeer mee fietsen. Wie de andere richting uit wil, moet zich naar de binnenkant begeven: daar is het fietsverkeer in twee richtingen toegelaten. Dit principe is voor heel wat fietsers onduidelijk. En aan de binnenzijde weten dan weer heel wat fietsers niet goed waar ze mogen fietsen. Zeker ter hoogte van de kruispunten met het autoverkeer is het niet altijd even duidelijk wie voorrang heeft. Ook het comfort kan beter, bv. aan kasseiverhardingen op de kruisingen zoals die ter hoogte van het Van Veldekeplein.

SAMEN NADENKEN

Samen met de Hasseltse fietsambassadeurs werd nagegaan langs welke zijde van de Groene Boulevard het meeste fietspotentieel ligt. Dat is de binnenzijde. De ambitie is nu daar een ononderbroken lus te creëren.

OVERZICHT VAN DE WERKEN

De aanpassingen beginnen komend voorjaar. De kosten worden verdeeld tussen de stad en AWV.

Hieronder een lijst met de voornaamste werken. Deze verschillende segmenten worden ononderbroken met elkaar verbonden met een fietscomfortabele verharding:

1. Tussen Slachthuiskaai en Koningin Astridlaan

- Boulevard doortrekken ter hoogte van Van Veldekeplein

- Tijdelijke belijning ter hoogte van Kruispunt met Kattegatstraat

- Doortrekken boulevard ter hoogte van Kattegatstraat bij heraanleg kop Blauwe Boulevard

2. Tussen Koningin Astridlaan en Koning Albertstraat

- Schiervellaan krijgt vrijliggend fietspad en een gedeelte fietsstraat uit asfalt

- Park aan Leopoldplein wordt toegankelijk voor fietsers

- De Schiervellaan wordt deels fietsstraat (foto boven)

3. Tussen Koning Albertstraat en Sint-Jozefsstraat

- Boulevard doortrekken na buitenaanleg nieuwe stadskantoor

4. Tussen Sint-Jozefsstraat en Maastrichterstraat

- Boulevard doortrekken ter hoogte van de kruispunten

Het concept van de Groene Boulevard wordt op verschillende kruispunten doorgetrokken (foto onder)

5. Tussen Maastrichterstraat en Kempische Steenweg

- Ventweg wordt na bouwwerken Books verhard met asfalt en krijgt het regime van een fietsstraat

6. Tussen Kempische Steenweg en Slachthuiskaai

- Voorlopige markering van fietspad op voetpad zijde Modemuseum

- Definitieve herinrichting bij aanleg Spartacus

BAMPSLAAN

In de zomer van 2018 wordt de Bampslaan heringerichten om de fietsveiligheid te verhogen. De busbaan zal dan vervangen worden door een dubbelrichtingsfietspad. De bussen zelf verhuizen naar de rijweg. Gelijktijdig komt er een verbreding van de oversteekplaats voor fietsers aan de Groene Boulevard.

Het stadsbestuur is zeer tevreden over de samenwerking met AWV. De Groene Boulevard is immers een gewestweg. Stad Hasselt kon de bovenstaande 'missing links' op het vlak van fietsinfrastructuur dus niet alleen oplossen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren