23 sep 2015

Jaarlijks 20 ton minder CO2-uitstoot school Kermt

Het Hasselts Energiebedrijf (HEB) heeft opnieuw een project gerealiseerd dat de CO2-uitstoot én het energieverbruik van Hasselt zal verlagen. Het gaat om de vervanging van de verwarmingsinstallatie van de Stedelijke Basisschool in Kermt. Twee oude stookolieketels hebben plaatsgemaakt voor één nieuwe grote gascondensatieketel met hoog rendement. 1.000 BOMEN "Door over te schakelen op gas wordt de CO2-uitstoot verminderd met liefst 20 ton per jaar", zegt Hasselts energieschepen Joost VENKEN.

"Dat past helemaal in het plan om tegen 2020 de eigen werking klimaatneutraal te maken. Tegen dan moet ook de totale CO2-uitstoot 20% lager liggen. Om je een idee te geven van de winst die nu in Kermt is gehaald: om de uitstoot van 20 ton CO2 teniet te doen, moeten 1.000 bomen een jaar lang groeien."

ENERGIE BESPAREN RENDEERT

Energiebesparende maatregelen renderen. De cijfers leveren daarvan een overtuigend bewijs. De school van Kermt bestaat uit een oud en een nieuwer gebouw. Toen Stad Hasselt in 2012 in het oude gedeelte nieuwe ramen stak, verminderde het stookolieverbruik van 10.000 liter naar 7.500 liter. "De verwarming van de school draaide op twee stookolieketels", legt Venken uit. "Nu is er één moderne gasketel die instaat voor de twee gebouwen. Een leiding onder de speelplaats transporteert het warme water van het ene gebouw, waar de nieuwe ketel staat, naar het andere. Samen met de dienst Wegen is dan meteen ook de speelplaats vernieuwd."

NIEUWE REGELTECHNIEK

Venken wijst tot slot op de nieuwe regeltechniek van de installatie. "Waar vroeger bij wijze van spreken één thermostaat stond voor de hele school, is het nu mogelijk om de temperatuur bijna lokaal per lokaal in te stellen. Ook dat verlaagt het verbruik natuurlijk."

HEB: ONBEKEND, MAAR ZEER RELEVANT

Hoewel minder bekend, speelt het HEB een dominante rol binnen het Hasseltse energiebeleid. Het bestaat sinds 2012 onder de vorm van een zgn. IVA, een 'Intern Verzelfstandigd Agentschap'. "Dat is een dienst zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Steden en gemeenten belasten dit soort diensten met beleidsuitvoerende taken. Deze diensten hebben bovendien een zekere operationele autonomie. Het HEB is het enige Hasseltse IVA. De belangrijkste taken zijn het doen van energierenovaties en het nemen van energiezuinige en ?besparende maatregelen bij de eigen gebouwen. In de meerjarenplanning van Stad Hasselt beschikt het over een investeringsbudget van ongeveer 1 miljoen euro per jaar", licht Joost Venken toe.

KORTER OP DE BAL SPELEN

Dat geld is niet plots opgedoken. Vóór het HEB bestond, was het gewoon verspreid over tal van Hasseltse diensten. Hoewel het vanzelfsprekend jaarlijks verantwoording moet afleggen aan de gemeenteraad, heeft het toch een grote mate van autonomie. Het blijft enigszins gespaard van de gemeentelijke administratieve molen en kan zo korter op de bal spelen bij het uitvoeren van projecten.

PROJECTEN

Projecten die het HEB al heeft uitgevoerd zijn bv. de renovatie van de sporthal van Kiewit, het warmtenet in Kiewit of de sturing van de verwarming in de school van Rapertingen en de sporthal van Kuringen. Ook bij de waterkrachtcentrale van de Tuyltermolen zal het HEB betrokken worden.

MUSEUMDEPOT

"Een toekomstig project dat zeer interessant is, is de aparte verwarmingsinstallatie voor het Museumdepot. Dat heeft nu een installatie die gekoppeld is aan die van de Centrale Werkplaatsen. Omdat zo'n depot een constante temperatuur nodig heeft, draait die installatie nu winter én zomer. De loskoppeling zal voor een aanzienlijke daling in het energieverbruik zorgen", besluit de schepen van Energie.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren