27 apr 2018

Klimaatzaak organiseert ‘Walk for the Climate’ op Domein Kiewit

Domein Kiewit is gastvrouw voor 'Walk for the Climate'.

In 2014 besloten 11 bezorgde burgers actie te ondernemen om het kwakkelend Belgisch klimaatbeleid te helpen deblokkeren. De vzw Klimaatzaak startte een rechtszaak om de overheden te wijzen op hun verantwoordelijkheden en concreet een beleid te eisen dat gericht is op voldoende verlaging van CO2 uitstoot. Er is immers dringend actie nodig!

NEDERLAND

In Nederland loopt een soortgelijke zaak. Daar werd de Nederlandse overheid in eerste aanleg veroordeeld. Ze ging in beroep en binnen een kleine maand weten we wat daarvan het resultaat zal zijn.

WALK FOR THE CLIMATE – DOMEIN KIEWIT

Het Belgische Klimaatzaak organiseert op zondag 27 mei a.s. een Walk for the Climate. Het doet dat op Domein Kiewit. Iedereen is van harte welkom. Je vindt hier alle informatie.

WAAR ANDERS DAN OP DOMEIN KIEWIT?

Met Stedelijk Domein Kiewit heeft Klimaatzaak gekozen voor een goed adresje. Zowel op het domein als bij het aansluitende Sportcentrum Kiewit zijn er al meerdere stenen verlegd in de strijd tegen de klimaatverandering.

WARMTENET BESPAART JAARLIJKS 60 TON CO2-UITSTOOT

Neem nu dat warmtenet met twee pelletketels dat alle gebouwen van warmte voorziet: sinds de installatie ervan in 2013 bespaart het domein jaarlijks liefst 60 ton CO2-uitstoot. Het dak van de geitenstal is dan weer belegd met zonnepanelen. De geitenstal zelf is gebouwd met duurzame en - waar mogelijk - circulaire materialen om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

NATUUR- EN KLIMAATEDUCATIE

Natuur- en klimaateducatie zijn standaard opgenomen in het programma van ons domein. Het is bovendien de gastheer van de provinciale zetel van onze partner Natuurpunt. Wil je nog even een hapje en een drankje? Zeker doen! Cafetaria Koe-vert werkt quasi uitsluitend met korteketen-, bio- en fairtradeproducten.

DE SPORTHAL VAN KIEWIT: KLIMAATNEUTRALITEIT BINNEN HANDBEREIK

Een goede steenworp van het stedelijk domein ligt de compleet energetisch gerenoveerde sporthal. Deze kreeg een geïsoleerde buitenschil, dubbele beglazing, een ventilatiesysteem met warmterecuperatie en nieuwe, energiezuinige verlichting. Het energieverbruik voor warmte daalde met liefst 70%. Naast de financiële besparing is de CO2-winst ongeveer 78 ton per jaar. Binnenkort verrijst op hetzelfde sportdomein bovendien een kleine windturbine van de tweede generatie.

SAMEN KLIMAATROBUUST

Ook binnen de stedelijke werking wordt er gewerkt aan het tegengaan van de klimaatverandering. Elke stadsdienst onderneemt immers acties, activiteiten en initiatieven die een impact hebben op ons klimaat: het verbruiken van energie, het rijden met dienstwagens, … De Dienst Leefmilieu startte daarom dit voorjaar een intern klimaatparticipatietraject op. Het initiatief kwam van de bevoegde schepen Joost Venken en werd ondersteund door het hele College van Burgemeester en Schepenen. De provincie zag er zoveel brood in dat ze het mee betaalt. ‘Samen Klimaatrobuust’ heet het.

INTERN KLIMAATACTIEPLAN

Daarmee wil dienst Leefmilieu de collega’s van andere diensten bewust maken dat de administratie samen en structureel aan de slag moet om onze klimaatambities waar te maken. Finaal komt er een klimaatactieplan op maat van Hasselt dat uitgevoerd wordt in de dagelijkse werking van alle stadsdiensten.

4 KLIMAATUITDAGINGEN

Tijdens het startmoment maakten 58 vertegenwoordigers van de stadsdiensten en van het OCMW kennis met de 4 klimaatuitdagingen voor Hasselt:

   Bij alles wat we doen, gaan we voor een verminderde vraag naar energie

   De energie die we nodig hebben, is niet afkomstig van fossiele brandstoffen

   We transformeren de stad van grijs naar fris groen

   We wapenen ons tegen wateroverlast én waterschaarste

STRUCTURELE VERANKERING VAN HET PLAN

Op dit ogenblik voert de Dienst Leefmilieu gesprekken met elke stadsdienst om samen klimaatrobuuste acties uit te werken. Nog voor de zomer komt er een meerjarenplan met acties. Deze worden gevisualiseerd en intern opgevolgd met de tool FutureProofedCities. Op die manier ontstaat er een structurele verankering, bijsturing en continue verbetering van het interne, stedelijke klimaatactieplan.

HASSELT TRENDSETTER

Onze stad is altijd een trendsetter geweest in de strijd tegen de klimaatverandering. Zo was Hasselt één van de eerste steden die in 2008 het zgn. ‘Burgemeestersconvenant’ ondertekende. Dat is een internationale afspraak tussen steden en gemeenten om de strijd tegen klimaatverandering aan te gaan. De ondertekenaars verbinden zich ertoe om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten. Ze streven tegelijkertijd naar klimaatneutraliteit tegen 2050.

AANPASSEN

Zes jaar later tekende Hasselt – als tweede stad in Europa! - Mayors Adapt. Daarmee koos de stad ervoor om ook aandacht te besteden aan de aanpassing aan de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering. Eenvoudiger: er zijn gevolgen van de klimaatverandering en daaraan zullen we ons moeten aanpassen.

COP 21: HET KLIMAATAKKOORD VAN PARIJS

Eind 2015 waren de leiders van alle naties het er in Parijs over eens dat de klimaatverandering beperkt moet worden tot een maximale temperatuurstijging van 2 graden wereldwijd. Dit is het befaamde Parijsakkoord of ‘COP 21’. Schepen Joost Venken vertegenwoordigde in er de lokale overheden van meer dan 1.700 Europese steden en gemeenten. Het zijn immers zij die het voortouw zullen moeten nemen in de strijd tegen de klimaatverandering.

EEN NIEUW CONVENANT

In maart 2018 ging Hasselt nog een stap verder door het vernieuwde convenant voor klimaat en energie te ondertekenen. Dat convenant verenigt de twee voorgaande én houdt rekening met de recente Europese klimaatdoelstellingen voor 2030:

- het terugdringen van de CO2-uitstoot met minstens 40% tegen 2030

- de stedelijke veerkracht verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering

‘TE MENES’

Dat het de stad menens is, werd duidelijk toen uit rapporteringscijfers bleek dat de CO2 uitstoot niet daalde volgens het vooropgestelde schema. Hét signaal om meteen bij te sturen. Daarom stelt de stad momenteel een klimaatactieplan op waarbij elke stadsdienst betrokken is (zie boven). De Hasselaren zullen via de online monitoringstool van FutureproofedCities de vorderingen zelf kunnen volgen. Omgekeerd zal Hasselt hen inspireren om persoonlijke keuzes te maken die bijdragen tot een duurzame, koolstofarme economie.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren