25 jun 2020

Sociaal relanceplan ondersteunt kwetsbare Hasselaren

De coronacrisis maakt opnieuw duidelijk dat kwetsbare gezinnen in tijden van verandering het eerst en zwaarst getroffen worden. Stad Hasselt voorziet daarom een pakket aan crisis- en structurele ondersteuning met een bijzondere focus op kinderkansen, samen goed voor een miljoen euro. “We kijken hiermee verder dan de huidige crisis: met dit pakket geven we aan de zwaksten in onze samenleving hefbomen voor lange termijn”, zegt Groen-schepen voor Welzijn Joost Venken.

 

Preteaching, langdurig in ons kot blijven, een duurdere winkelkar: het zijn fenomenen die ons de voorbije maanden allemaal troffen. Wie het al moeilijk heeft, zag de uitdagingen alleen maar groter worden. Denk maar aan de plotse nood aan een laptop of wifi om kinderen online les te laten volgen, een verhoogd energieverbruik of het moeten kopen van goedkopere maar ongezondere voeding. Onderzoek door het ‘Corona Onderzoeksconsortium Voor InkomensVerdeling en sociAle effecTen’ (COVIVAT) van KU Leuven en Uantwerpen bewijst dan ook waar we voor vreesden: dat mensen in of op op de rand van armoede door de lockdown meer dan ooit nood hebben aan ondersteuning rond onder meer voedselhulp en schuldproblematiek.”

 

“De voorbije weken hebben we deze noden onder de loep genomen en gezocht naar daadkrachtige maatregelen die een antwoord bieden op lange termijn. Deze zijn nu gebundeld in een sociaal relanceplan. Het pakket maatregelen is gestructureerd rond enkele grote thema’s: (digitale) kinderkansen, energietransitie en voeding”, zegt Hasselts schepen voor Welzijn Joost Venken.

 

Kinderkansen

Elk Hasselts kind dat leeft in kansarmoede krijgt een ‘septembertoelage’ om bijkomende schoolkosten zoals de aanschaf van een computer te financieren. Om het afstandsleren zo vlot mogelijk te laten verlopen, worden er middelen voorzien om gezinnen op maat te ondersteunen voor bijvoorbeeld de kosten van draadloos internet. In samenwerking met het ‘Huis van het kind’ wordt een digiloket opgestart waar kwetsbare gezinnen met praktische IT-gerelateerde vragen terechtkunnen. “Daarnaast wordt een bijkomend werkingsbudget vrijgemaakt voor de Hasseltse kinderkansenambassadeur. Samen goed voor een budget van 268.000 euro”, aldus Venken.

 

We kijken hiermee vooral verder dan de huidige crisis. Met dit pakket geven we aan de zwaksten in onze samenleving hefbomen voor lange termijn

Met bijkomende middelen uit het Energiefonds die naar Hasselt vloeien, wordt ingezet op een duurzame energietransitie. “Vandaag is het zo dat heel wat kwetsbaren pas bij het stadsbestuur aankloppen wanneer hun energiefacturen zo hoog oplopen dat ze voor hen onbetaalbaar worden. Met de bijkomende middelen willen we in een vroeger stadium problemen detecteren en aanpakken. Daarvoor starten we onder meer met huisbezoeken. We maken van deze bezoeken gebruik om kleine klusjes uit te voeren aan water- of energievoorzieningen maar ook om een energiescreening uit te voeren. Zo kunnen we stapsgewijs gezinnen helpen minder te verbruiken.”

 

Samenwerking met experts op het terrein

Goed 180.000 euro vloeit naar samenwerkingen met erkende armoedeverenigingen en partners. “De nadruk ligt hier op de opstart van een sociale kruidenier en de bedeling van gezonde voeding”, zegt Venken. “Daarnaast voorzien we via een nog op te richten fonds rechtstreeks middelen voor de verenigingen zelf. Zo helpen we hen om hun werking te versterken en nog meer mensen te bereiken.” Een bijkomende verbreding van activeringstrajecten moet ook de jobkansen verhogen.

 

Tot slot wordt 177.000 euro aan Vlaamse middelen verdeeld via Hasseltbonnen om zo gericht de koopkracht van kwetsbare Hasselaren te vergroten. Samen met maatschappelijk assistenten zullen gezinnen hun financiële situatie onder de loep nemen en zal gekeken worden op welke manier zij gericht deze middelen kunnen besteden.

 

Schepen Venken is tevreden dat, naast de andere steunmaatregelen die het Hasseltse stadsbestuur in coronatijden neemt, er krachtdadig aandacht blijft voor de gehele samenleving. “We kijken hiermee vooral verder dan de huidige crisis. Met dit pakket geven we aan de zwaksten in onze samenleving hefbomen voor lange termijn”, besluit Venken.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren