22 nov 2017

Stad Hasselt verduurzaamt aankoopbeleid

Stad Hasselt gaat het aankoopbeleid systematisch verduurzamen door productgroepen aan te pakken. Dit zal gebeuren door middel van het opstellen van een duurzame criterialijst en door raamcontracten vooraf te screenen op de toepassing van de principes van duurzaam aankopen. In mensentaal schept een raamcontract een kader waarbinnen producten binnen een overeengekomen tijd tegen een overeengekomen prijs kunnen worden afgenomen. Zeker bij aankopen zoals bij bv. poetsproducten is dat veel gemakkelijker werken dan met afzonderlijke contracten.

VAN AD HOC NAAR BELEIDSMATIG

Hasselts schepen van Duurzaamheid Joost Venken is opgetogen over deze beslissing van de stad. "Zo geven we zelf het goede voorbeeld. Tot op vandaag was duurzaam aankopen bij Stad Hasselt eerder een ad hoc kwestie. Met deze nieuwe politiek wordt het een echt duurzaam aankoopbeleid, ingebouwd in de algemene beleidsprocessen. 'Duurzaam' betekent hierbij: ecologisch verantwoord, sociaal bekommerd en met het oog voor kostenefficiëntie en het mee de weg banen voor een zich vernieuwende, groenere economie."

DUURZAAM IS NIET ALTIJD DUURZAAM

Die uitleg bij het woord 'duurzaam' is niet overbodig. Het begrip is immers aan inflatie onderhevig. Dat leert een snelle kijk op bv. de website van het Nucleair Forum: "Qua duurzaamheid is het opmerkelijk dat landen zonder kernenergie over het algemeen een hogere CO2-uitstoot hebben in vergelijking met landen waar een belangrijk deel van de stroom wordt opgewekt met kerncentrales. (?) De 'scheurtjes' in de reactorkuipen van Doel 3 en Tihange 2 zijn eigenlijk microscopisch kleine waterstofbelletjes. Tientallen internationale experten kwamen de reactoren inspecteren. Nooit eerder werden  kernreactoren (?) zo rigoureus doorgelicht. De conclusie, na duizenden uren inspectie, was dat beide centrales in alle veiligheid konden heropgestart worden. De nucleaire sector blijft een van de meeste gecontroleerde ter wereld."

GREENWASHING

"Die controle is dan ook nodig", zegt Venken, ook schepen voor Energie en Leefmilieu. "Tsjernobyl en Fukushima liggen bij velen nog vers in het geheugen. Ik heb er anderzijds ook weer geen weet van dat tientallen internationale experten duizenden uren inspectie hebben besteed aan installaties van zonnepanelen of aan windmolens. En wat die duurzaamheid betreft: de radioactiviteit van kernafval kan tot miljoenen jaren duren. Zegt de sector zelf. Het is allemaal toch zo'n beetje 'greenwashing' op z'n Montgomery Burns."

ENORM POTENTIEEL

Het potentieel van duurzame aankopen via overheidsdiensten is enorm: zij geven 19% van het bruto binnenlands product van de EU uit aan overheidsopdrachten en hebben daarmee een duidelijke invloed op de markt. Als grote verbruikers kunnen overheidsdiensten een zeer vraagsturende rol spelen en kunnen ze bijdragen tot de totstandkoming van een markt voor duurzame producten en diensten.

Met een duurzaam aankoopbeleid kunnen lokale besturen de milieu-impact van hun aankopen beperken en aandacht besteden aan de arbeidsomstandigheden waarin producten gemaakt worden.

HASSELT BEGINT NIET VANAF NUL

"Gelukkig moet er in Hasselt niet vanaf nul begonnen worden", voegt Venken toe. "Er zijn reeds inspanningen gedaan, bijvoorbeeld 100% groene stroom, centrale netwerkprinters, gerecycleerd papier, zonnepanelen op de eigen gebouwen, fairtradekoffie, ... Al deze positieve symbooldossiers gaan nu echter gebundeld en ingebed worden in een structureel duurzaam integraal aankoopbeleid. Een en ander betekent nog niet dat Stad Hasselt in één klap voor 100% duurzame aankopen kan gaan, maar wel dat ze zorgt voor een duidelijk omschreven aankoopproces."

DIVERSE PRODUCTGROEPEN AANPAKKEN

De stad zal haar aankoop- en aanbestedingsbeleid systematisch verduurzamen door o.a. de volgende productgroepen aan te pakken: drukwerk, kantoormateriaal en papier, voeding en drank, wagens, hout, schoonmaakmiddelen en verven. Voor elk van deze productgroepen worden er criteria opgesteld die door de aankoopdienst gehanteerd worden bij de opmaak en opvolging van de dossiers.

SCREENING

Overheidsopdrachten in het kader van de aanstelling van een huisleverancier, raamcontracten en concessies worden voor de bestekvaststelling door de Dienst Financiën besproken met de Dienst Leefmilieu en gescreend op - en zo nodig aangepast aan - de toepassing van de principes van duurzaam aankopen of aanbesteden.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren