21 okt 2020

Corona-steun voor cultuursector

De door corona zwaar getroffen Hasseltse cultuursector wordt ondersteund met een breed pakket aan maatregelen. Die garandeert niet enkel haar toekomstige werking: ook Hasselaren worden extra gestimuleerd om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod. 

Door de coronacrisis zagen heel wat professionele en vrijwillige kunstenorganisaties hun werking stilvallen of zwaar aangepast. Hierdoor vielen inkomsten weg, werd de ledenwerving bemoeilijkt en bleven Hasselaren verstoken van hun favoriete vrijetijdsbesteding.

 

“De voorbije maanden is gebleken hoe belangrijk kunst en cultuur is als motor van het sociale weefsel. Hasselaren hebben het geluk te beschikken over een groot vrijetijdsaanbod en maken daar ook massaal gebruik van. De noodkreet om dat niet verloren te laten gaan -zowel vanuit onze inwoners als de sector- hebben we duidelijk gehoord. Daarom investeren we fors in een pakket van steunmaatregelen”, verduidelijkt Groen-schepen voor Cultuur Joost Venken.

 

Het relanceplan gaat uit van vier doelstellingen, waar verschillende maatregelen aan gekoppeld zijn: 

    1. De financiële gezondheid en toekomstige werking van de vereniging veiligstellen.
    2. Het stimuleren van een duurzaam vrijetijdsaanbod d.m.v werving en activering van leden.
    3. Inzetten op de participatie van moeilijk bereikbare of kwetsbare doelgroepen.
    4. Verenigingen met een brede regionale uitstraling die niet kunnen terugvallen op middelen vanuit Vlaanderen (o.a. professionele kunstenorganisaties) financieel ondersteunen.

"We verhogen onder meer bestaande werkingssubsidies of voorzien een tussenkomst in het huurgeld van stedelijke accomodaties. Daarnaast voorzien we een investeringstoelagen voor enerzijds culturele organisaties die niet kunnen genieten van een rechtstreekse compensatie uit het Vlaamse Noodfonds en individuele kunstenaars anderzijds. Om nog meer Hasselaren te laten deelnemen aan het vrijetijdsaanbod maakt het plan werk van minder drempels voor kwetsbare doelgroepen.”

 

Samenwerking met Genk

Omdat je met twee meer kan dan alleen, slaan Hasselt en Genk ook de handen in mekaar. Samen werkten ze een gezamenlijk kunstensubsidiereglement uit. Een kunstorganisatie die 2 jaar werking in één of beide steden kan aantonen, kan beroep doen op deze subsidies. Zo'n samenwerking over stadsgrenzen heen is uniek voor Vlaanderen.

 

“Willen we de sector, haar makers en het publiek structureel meer kansen geven, moeten we als steden bereid zijn een versnelling hoger te schakelen. We geloven echt dat dit gezamenlijke iniatief, aanvullend op het Vlaamse beleid, een wezenlijk verschil kan maken voor een professionele, sterke en gediversifieerde sector in Limburg. Nu in dit coronajaar meer dan ooit willen wij hiermee een sterk, hoopgevend en motiverend signaal geven aan een sector die het in onze provincie al niet makkelijk had en nu ook nog corona voor de kiezen krijgt", zegt schepen Venken. 

 

Venken ziet alvast heel wat elementen voor een geslaagde samenwerking. "Op de eerste plaats: onze gecombineerde schaalgrootte. Hasselt en Genk zijn in Limburg grote steden, maar samen kunnen we kunstenaars een publiek aanbieden als derde grootste centrumstad van Vlaanderen. Daarmee spelen we in een andere categorie. Twee: we kennen elkaar steeds beter. We werken nauw samen in het bestuur van Z33, waren onlangs opnieuw gaststad voor de stadstriënnale, we zijn beiden thuisstad voor Het Nieuwstedelijk … We presenteren ons naar de buitenwereld als partner, niet als concurrenten. Drie: kunstenaars voelen al dat er iets beweegt. Nieuwe organisaties of individuele artiesten trekken naar hier om zich te vestigen of zich te ontwikkelen. Vaak zijn ze actief in zowel Hasselt als Genk. Het is aan ons om die dynamiek, met ondersteuning en in samenspraak met de grote cultuurhuizen en sectororganisaties, nog te versterken.”

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren