27 feb 2019

Waarom we het Kapermolenpark een nieuw gezicht geven

De heraanleg van het Kapermolenpark laat de Hasselaren niet onberoerd. Daarom zet ik graag, in alle transparantie, alle feiten nog eens op een rij.

Een betere luchtkwaliteit in onze stad is een van de belangrijkste doelstellingen voor dit stadsbestuur. We hebben daarom verschillende ambitieuze maar concrete acties opgenomen in het bestuursakkoord zoals een autoluwe binnenstad of een verbeterde fietsinfrastructuur om die luchtkwaliteit aan te pakken bij de bron. De impact van die maatregelen kunnen we recent ook continu monitoren, met behulp van een breed netwerk aan sensoren binnen de grote ring. Ik ben ervan overtuigd dat we deze legislatuur hier wezenlijke stappen in zullen zetten en dat de lucht die de Hasselaar in 2024 zal inademen schoner zal zijn dan vandaag.

Uiteraard speelt ook groen en natuur daar een belangrijke rol in. Kijken we naar aaneengesloten groene ruimtes in Hasselt is het Kapermolenpark een van de exponenten. Met 30 hectare een omvangrijke groene ruimte en een belangrijk deel uit van onze stadsgeschiedenis. 

Het Kapermolenpark van morgen zal er na de werken dus inderdaad anders uitzien, maar absoluut niet minder groen.

In de vorige legislatuur heeft het stadsbestuur, samen met de Hasselaren, gewerkt aan een plan om het park gevoelig te versterken. In de vergunningsaanvraag voor de heraanleg hebben we, zoals steeds, open en eerlijk aangegeven 125 bomen te willen kappen. Een deel uit veiligheid, omdat uit tests bleek dat ze een gevaar kunnen vormen voor bezoekers van het park, een deel voor de aanleg van de nieuwe fietsostrade naast het park en een deel voor de heraanleg van de vijverzone. Deze kapwerken zijn de voorbije weken uitgevoerd.

Minimale impact

De Groendienst heeft in aanloop naar de werken zoals gebruikelijk bekeken hoe de uitvoering kon gebeuren met een minimale impact op de omgeving. Zo huldigen we als stad consequent een beleid van niet kappen, tenzij er sprake is van een gevaar voor de openbare veiligheid of er een dwingende, aantoonbare reden is die een duidelijke meerwaarde genereert in het algemeen belang.

 

De heraanleg van de vijverzone is zeker zo’n reden. Deze heraanleg met de integratie van de vijver en Demer was een van de vaakstgehoorde voorstellen in kader van het participatietraject. Vanuit onze groenvisie gingen we daar graag op in, want de Demer is een belangrijke corridor in het groenstructuurplan in het kader van de biodiversiteit.

Door de vijver en de Demer te integreren, ontstaat er een nieuwe pleisterplek voor allerlei diersoorten midden in het park. Daarnaast voorzien we ook nestplekken voor zwaluwen en onderkomens voor vleermuizen. Op die manier verhogen we de biodiversiteit in het park én de belevingswaarde voor de bezoekers. Het park wordt zo meer natuurgebied middenin de stad, een taak die steeds belangrijker wordt in het kader van de klimaatverandering. Zelfde verhaal voor de aanleg van de fietsostrade: daarmee zullen we heel wat wagens van de weg kunnen halen. Goed voor de mobiliteit én luchtkwaliteit in onze stad.

500 nieuwe bomen

Toen bleek dat er bomen gekapt dienden te worden, zijn we gestart met een eerste reeks te verplaatsen. Daarbij bleek dat er heel wat stenen in de ondergrond van het Kapermolenpark zitten waardoor bomen geen degelijke wortelstructuur konden uitbouwen. Een succesvolle herplanting werd zo onmogelijk.

Het Kapermolenpark van morgen zal er na de werken dus inderdaad anders uitzien, maar absoluut niet minder groen. We hebben in dit dossier geen compensatieplicht vanuit de hogere overheid maar planten op eigen initiatief 250 stuks bosgoed aan, samen met 35 hoogstammige bomen, gevolgd door 150 streekeigen bomen in het najaar en 50 bijkomende bomen naast het nieuwe fietspad. Samen is dat dus goed voor ongeveer 500 exemplaren, ruimschoots meer dan er nu gekapt is.

Ik nodig u en dus elke Hasselaar uit om in de zomer te ontdekken hoe het vernieuwde park een hoge natuurwaarde combineert met een sterk belevingsgehalte.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren