06 jan 2022

Meer liefde voor bomen met Hasselts bomenplan

Driekwart van de Hasselaren is tevreden over het groen in de stad. Om die liefde te laten duren, investeert stad Hasselt elk jaar in het behoud en de uitbreiding van de bomen op haar grondgebied. “Vanaf nu doen we dat op basis van een bomenbeleidsplan. Daarin staan duidelijke doelstellingen en voorwaarden waarmee we het groen -en dus ook de Hasselaar- de best mogelijke toekomst bieden in de komende decennia. Dat doen we samen met onze inwoners: zij kunnen binnenkort zelf nieuwe bomen in hun buurt aanvragen via de stedelijke website”, zegt schepen voor Natuur Derya Erdogan.

 

Het bomenbeleidsplan is een belangrijke volgende stap in het vergroenen van Hasselt. Enige tijd geleden liet stad Hasselt een inventaris maken van alle bomen in de publieke ruimte. “Daarmee weten we dus wat we vandaag hebben. Maar wat doén we ermee in de volgende twintig of dertig jaar? Hoe zorgen we ervoor dat we er meer kunnen aanplanten en op welke manier kunnen we ze het best koesteren? Het antwoord op die vragen geven we met het bomenbeleidsplan”, zegt schepen voor Natuur en Parken Derya Erdogan.

 

“Bomen zijn van een grotere waarde voor onszelf en onze omgeving dan we soms beseffen”, aldus Derya. “Iedereen weet wel dat een boom CO2 en fijn stof opneemt of voor verkoeling zorgt. Maar ze hebben ook een positieve impact op hoe we geluid ervaren, zijn een natuurlijke buffer bij overvloedige regenval en verhogen het mentaal welzijn van wie in de buurt woont of werkt. Redenen genoeg dus om hen letterlijk en figuurlijk op een ‘piëdestal’ te zetten.”

 

Een eerste onderdeel van het bomenbeleidsplan zijn maatregelen die bomen beter beschermen. Oude bomen van minstens 50 jaar krijgen bijvoorbeeld extra toezicht en zorg. “Die vind je niet alleen op straat: ook in tuinen staan er vaak prachtige groene reuzen. Die ene boom mag dan wel een positieve impact hebben op de ruime omgeving, toch staan eigenaars vaak alleen in voor het onderhoud. Daar willen we hen beter in ondersteunen zodat een lust geen last wordt.”

 

Beschermen betekent ook: voorzichtig zijn bij werken op openbaar domein. “Wie aan de slag gaat rondom een boom, zal een veiligheidszone van 12 maal de stamomtrek in acht moeten nemen. Vinden er toch beschadigingen plaats dan zullen ook positieve effecten, de zogenaamde ecosysteemdiensten, van de boom mee in rekening gebracht worden bij het bepalen van een boete. Zo schatten we de boom naar de volledige maatschappelijke waarde. Daarnaast zal een boom op openbaar domein enkel nog kunnen gekapt worden in zeer beperkte en duidelijk omlijnde gevallen. Vragen om bomen te kappen omwille van persoonlijke redenen of tijdelijke fenomenen (schaduw, bladval, bloei …) worden daardoor altijd negatief beoordeeld.”

 

Bomenbestand uitbreiden

De tweede doelstelling binnen het bomenbeleidsplan is het aantal bomen verder uitbreiden. Zo zullen er maximaal bomen aangeplant worden op elke locatie op openbaar domein die daarvoor geschikt is. “We hebben ons met de ondertekening van het ‘Bomencharter’ deze legislatuur geëngageerd tot het aanplanten van meer dan 7.500 bomen. Hierbij hanteren we het principe van ‘de juiste boom op de juiste plaats’. Dit wil zeggen dat we steeds kiezen voor soorten die op een bepaalde locatie de beste groeikansen hebben. Uiteraard behouden we daarbij aandacht voor inheemse soorten en drachtbomen die bijvoorbeeld bijvriendelijk zijn, maar rekenen we ook op hulp van de Hasselaar."

“Door mee te doen aan onze jaarlijkse actie broeikasbomen maar ook door ons locaties aan te geven waar zij bijkomende bomen willen zien. Hiervoor kunnen ze terecht op onze website: www.Hasselt.be/boomgevraagd. Inwoners kunnen er aangeven op welke locatie zij graag extra bomen zien. Alle aanvragen worden gebundeld en gezamenlijk beoordeeld in juni.  Aan de hand van verschillende criteria zoals oldoende ondergrondse en bovengrondse ruimte, beschikbare budget en draagvlak in de buurt kijken we welke aanvragen positief beoordeeld kunnen worden.”

 

Tot slot maakt het bomenbeleidsplan werk van een nog breder draagvlak voor groen in de buurt. Het nauw betrekken van Hasselaren bij het planten van nieuwe bomen, zoals recent bij het project Klimaatbomen, is daar een geslaagd voorbeeld van. “Onze inwoners doen al heel veel voor natuur in de stad. Denk maar aan de aanleg van geveltuintjes of het onderhouden van de kleine perkjes rond bomen. Hen daarvoor nog zichtbaarder in de bloemetjes zetten is een kleine moeite en van groot belang”, besluit Derya.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren